logo
Smits & Wouters Smits & Wouters

Geen zorgen om de Hypotheekrenteafrek?

Geen zorgen om de hypotheekrenteaftrek?

Op het moment onderhandelen CDA, PvdA en CU over een mogelijke samenwerking. De uitkomsten daarvan zijn dus nog ongewis maar dat de hypotheekrenteaftrek onderdeel uitmaakt van de besprekingen ligt voor de hand.


Zowel de PvdA als de CU willen deze mogelijkheid namelijk beperken, en dan met name in de hogere inkomens. Het Centraal Planbureau heeft voorgerekend dat het jaarlijks voordeel van huiseigenaren in het belastingtarief van 52% hierdoor met gemiddeld € 500 kan afnemen. Dit moet dan ten goede komen aan de starters op de woningmarkt en wel in de vorm van een verlaging van de
overdrachtsbelasting.

Of en hoe een en ander uiteindelijk zijn beslag zal krijgen is op dit moment niet duidelijk. Maar aangezien het de bedoeling is bij deze beperking de bestaande huiseigenaren te ontzien hoeft deze groep zich dus nog geen zorgen te maken.


Gevolgen bijleenregeling
Het is niet voor het eerst dat de hypotheekrenteaftrek ter discussie staat. Inmiddels zijn er al diverse beperkingen doorgevoerd, en de bijleenregeling is daar één van.

Deze regeling houdt in dat bij verkoop de
overwaarde van het oude huis moet worden meegenomen in de financiering van het nieuwe huis. Dit betekent in feite dat voor het nieuwe huis een lagere hypothecaire lening nodig is, en dus over een lager bedrag hypotheekrente kan worden afgetrokken. Als u de overwaarde niet meefinanciert dan kunt u over een deel van de hypotheek ook geen rente aftrekken.

De consequenties van de bijleenregeling voor u hangen nauw samen met uw persoonlijke situatie. Als u plannen heeft om een ander huis te kopen is het daarom belangrijk u hierover al in een vroegtijdig stadium te laten informeren. Natuurlijk kunt u daarvoor geheel vrijblijvend bij ons terecht. Wij helpen u graag een en ander zo helder mogelijk voor u te maken.

Grenzen medische onderzoek variëren

Consumenten die een hypotheek met levensverzekering aanvragen kunnen worden geconfronteerd met extra medisch onderzoek. Dit vindt plaats als het verzekerd bedrag van de bijbehorende levensverzekering boven een bepaalde grens uitkomt.


Voor mensen met een iets minder goede gezondheid kan het de moeite lonen zich extra te laten informeren over dit aspect: deze grens kan namelijk per verzekeraar variëren. Dit kan betekenen dat zij dankzij sommige verzekeraars ruimere mogelijkheden op de woningmarkt krijgen.


Tweede huis

Wie droomt niet van een tweede huisje in Toscane, Tsjechië of aan de Franse kust? Steeds meer mensen kunnen zich dat veroorloven, en dat is misschien ook wel een van de redenen waarom de fiscus extra aandacht schenkt aan een tweede woning. Op een aantal punten wijkt de fiscale behandeling van een tweede huis af van de eerste woning.

Zo moet de waarde van het tweede huis worden opgenomen in box 3; het tweede huis wordt namelijk gezien als vermogen. De hoogte van deze belasting bedraagt 30% over 4% van de waarde, hetgeen neerkomt op een effectief percentage van 1,2%. Uiteraard mag een eventuele schuld van de waarde worden afgetrokken.

Welke waarde moet worden opgevoerd hangt samen met de beschikbaarheid van de woning. Als de woning u voor minder dan 30% ter beschikking staat of de woning ligt niet in Nederland dan moet u de economische waarde opvoeren. Heeft u de woning meer dan 30% ter beschikking en staat de woning in Nederland, dan geldt de WOZ-waarde.

De fiscale situatie wordt overigens ook beïnvloed door het land waar het tweede huis staat. Dit hangt samen met verdragen die Nederland met de fiscus in het betreffende land is overeengekomen.

Tot slot is de hypotheekrente voor een tweede huis nooit aftrekbaar; deze mogelijkheid geldt echt alleen voor de ‘hoofdwoning'.

 
< Vorige   Volgende >
 
Laatste Nieuws
Populair
Hoofdmenu
Home
Mijn Polissen
Financieringen
Hypotheken
Maandlastbeschermer
Sparen & Beleggen
Acties
Verzekeringen
Zorgverzekeringen
Schade
Contact
Dienstverleningsdoc.
Zoeken
Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nationale Hypotheek Garantie

Het FinanciŽle Klachteninstituut