logo
Smits & Wouters Smits & Wouters

Maandlastbeschermer
Woning, baan of bedrijf en inkomen zijn helemaal naar uw wens.
Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Ontslag, een ongeluk of ziekte ....
het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Hypotheek of huur, gas, water en licht,
kredieten, verzekeringen; maandelijkse vaste lasten lopen gewoon door terwijl uw inkomen wellicht niet meer
hetzelfde is als nu. Wie zou er niet af en toe eens wakker van liggen?


Met de T@F Maandlastbeschermer hebt u daar geen last van. U weet zeker dat uw maandelijkse lasten gedekt zijn.
Dat geeft u alle tijd om een andere baan te zoeken of te herstellen van uw ziekte. En dat slaapt een stuk geruster.

De T@F Maandlastbeschermer helpt bij ziekte en ongeval:

U ontvangt de eerste twee jaar altijd 100% van de afgesproken uitkering wanneer u door ziekte of een ongeval geheel
of gedeeltelijk uw eigen werkzaamheden niet kunt verrichten.

Bent u na een periode van twee jaar ziekte nog niet in staat uw eigen werkzaamheden te verrichten, dan wordt er gekeken
naar passende (vervangende)arbeid. Dit zijn werkzaamheden waartoe u gezien uw werkervaring, opleiding of scholing in
staat bent. Wanneer u niet in staat bent om werkzaamheden te verrichten die passend zijn blijft u gewoon 100% van de afgesproken uitkering ontvangen.

T@F biedt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor extra zekerheid. U betaalt dan wat meer premie, maar u behoudt ook
na twee jaar ziekte het recht op een uitkering indien het afkeuringspercentage tenminste 35% bedraagt op basis van
passende arbeid. Dus bent u wel in staat om passende werkzaamheden te verrichten, maar niet volledig, dan hebt u
nog steeds recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vastgestelde afkeuringspercentage. Uiteraard wordt het verzekerde maandbedrag 100% uitgekeerd bij een afkeuringspercentage van 80% of hoger.

U kunt zelf uw eigen-risicoperiode bepalen en de premie beïnvloeden door te kiezen tussen een wachttijd bij ziekte van
30 dagen of 365 dagen.

U kunt kiezen tussen de Basis uitkeringsduur of een Verlengde uitkeringsduur.

Kiest u voor de Basis uitkeringsduur, dan is de uitkering maximaal vijf jaar (dus zestig maanden) per ziekteclaim (dus per ongeval of ziekte).

Hebt u gekozen voor een verlengde uitkeringsduur, dan is de maximale uitkering per ziekteclaim gelijk aan de gekozen
looptijd van de verzekering met een maximum van 30 jaar. Hebt u gekozen voor maandpremie betaling, dan loopt bij de Verlengde uitkeringsduur het recht op een uitkering door tot aan de leeftijd van 65 jaar.

De uitkering loopt door na de einddatum van de polis, zowel bij de Basis uitkeringsduur als bij de Verlengde uitkeringsduur.

In de verzekerde periode kunt u vaker ziek worden. Betreft het een andere ziekte, dan hebt u ook weer recht op de
afgesproken uitkering, mits u na de vorige claim minstens dertig dagen hebt gewerkt.
Gaat het om dezelfde ziekte, dan moet u minstens een half jaar (180 dagen) hebben gewerkt sinds de vorige claim.

De T@F Maandlastbeschermer helpt bij werkloosheid:

Onvrijwillig en volledig werkloos?
Dan betaalt de T@F Maandlastbeschermer u de afgesproken uitkering dertig dagen nadat uw werkloosheidsuitkering
is toegekend.

Voor zelfstandigen geeft dit product uitsluitend dekking bij werkloosheid wanneer een dienstbetrekking uit het verleden
recht geeft op een werkloosheidsuitkering.

In de verzekerde periode kunt u vaker werkloos raken. Daarbij dient u dan wel tussendoor ten minste 180 dagen volledig
en aaneengesloten te hebben gewerkt. Er is een uitzondering: raakt u binnen drie maanden opnieuw volledig en onvrijwillig werkloos, dan loopt de uitkering door op grond van de vorige claim, zónder wachttijd.

U krijgt in totaal maximaal 24 maanden uitgekeerd per polis, met een maximum van twaalf maanden per claim.

Hebt u een andere baan gevonden, maar die is voor minder dan zestien uur per week?
U houdt dan tot maximaal twaalf maanden recht op een uitkering naar rato.
 
< Vorige
 
Hoofdmenu
Home
Mijn Polissen
Financieringen
Hypotheken
Maandlastbeschermer
Sparen & Beleggen
Acties
Verzekeringen
Zorgverzekeringen
Schade
Contact
Dienstverleningsdoc.
Zoeken
Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nationale Hypotheek Garantie

Het FinanciŽle Klachteninstituut