logo
Smits & Wouters Smits & Wouters

Meest gestelde vragen
Meest gestelde vragen over de Maandlastbeschermer:

Als ik ziek word, betaalt mijn werkgever toch mijn loon door?
Ja en nee. Uw werkgever is daarvoor meestal verzekerd. Echter, per 1 januari 2006 is de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Een werkgever mag over de eerste twee ziektejaren niet meer dan 170% van het loon aan ziekengeld uitbetalen. Provisies, overuren en bonussen tellen meestal niet mee bij het berekenen van uw reguliere ziekte-uitkering. Voorheen kregen de meeste mensen twee jaar volledig doorbetaald: dus 200% in twee jaar. Met de maximale 170% is er een fors verschil. Hebt u na twee jaar ziekte nog steeds meer dan 35% loonverlies, dan hebt u recht op een WIA-uitkering van maximaal 70% van het laatstverdiende loon. Deze 70% is bovendien verbonden aan een maximum jaarloon (in 2007 € 45.017). Voor mensen met een hoger inkomen wordt zo het gat nog groter; alles boven het maximale bedrag telt niet mee voor de WIA-uitkering. Hebt u minder dan 35% loonverlies, dan blijft u in beginsel in dienst van uw werkgever. U en uw werkgever moeten er samen alles aan doen om u aan het werk te houden. Toch heeft uw werkgever onder bepaalde voorwaarden het recht u te ontslaan; u komt dan in de WW of de Bijstand terecht. De T@F Maandlastbeschermer heeft op al deze problemen een afdoend antwoord. U kunt het verlies aan inkomen van 30% dekken, maar ook het grote gat wanneer u in de WIA terechtkomt. Uw maandlasten zijn niet alleen maar twee jaar beschermd, maar veel langer. En bovendien bent u beschermd tegen het risico van inkomensterugval, wanneer u na ontslag in de WW terechtkomt.

Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik me wil verzekeren als ik ziek of werkloos word?
Ja, maar let op: we verzekeren nooit meer dan uw daadwerkelijke, aantoonbare vaste lasten tot een maximum van € 2.000 per maand per polis. Zijn uw lasten hoger dan € 2.000 per maand, dan kunt u meerdere polissen afsluiten. Wat valt er allemaal onder aantoonbare vaste lasten? Meer dan u denkt. Bijvoorbeeld hypotheek of huur, verzekeringen, energie, telefoon, kredieten, enz.

Ik heb een (bestaande) ziekte waardoor ik af en toe niet in staat ben om te werken of slechts gedeeltelijk. Kan ik dan toch de T@F Maandlastbeschermer afsluiten?
Zonder premieopslag? Ja, T@F accepteert iedereen en zonder premieopslag! U hoeft zelfs géén gezondheidsverklaring in te vullen en ook géén medische keuring te ondergaan. Er geldt wel een dekkingsbeperking. T@F heeft in haar polisvoorwaarden staan dat u geen recht op een uitkering hebt voor ziekten of aandoeningen waarvoor u uw huisarts of een specialist hebt geraadpleegd of waarvan u op de hoogte was of had kunnen zijn in de twaalf maanden voor de ingangsdatum van de T@F Maandlastbeschermer. Uw bestaande ziekte valt dan ook niet onder de dekking, maar voor een nieuwe ziekte of een ongeval bent u gewoon volledig verzekerd. Een uitzondering hierop is kanker, daarvoor geldt een inlooptermijn van zestig maanden, in plaats van de genoemde twaalf maanden.

Stel dat ik gedurende de looptijd van de verzekering meerdere keren werkloos word, krijg ik dan telkens uitgekeerd?
Ja, maar u moet dan wel tussendoor minimaal 180 dagen volledig en aaneengesloten hebben gewerkt. Bovendien geldt dat u per polis totaal maximaal 24 maanden uitgekeerd krijgt!

Als ik door mijn ziekte deels niet kan werken, krijg ik toch 100% uitgekeerd? Dat doet toch geen enkele verzekering?
Nee, maar T@F wel! U krijgt de eerste twee jaar altijd 100% uitgekeerd, ook al kunt u bij ziekte nog steeds een deel werken. Daarna kijken we naar passende arbeid. Bent u volgens de keuring niet meer in staat om uw eigen werkzaamheden of passende werkzaamheden te verrichten, blijft u recht houden op een 100% uitkering. Ook al gaat u geheel of gedeeltelijk aan de slag voor niet-passende werkzaamheden! Voorwaarde is wel dat u onder medische behandeling staat van een huisarts, specialist, psycholoog of psychiater. Bent u echter langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt, dan vervalt de voorwaarde dat u onder medische behandeling moet staan.

Ik heb al jaren last van mijn rug. Als ik nu de T@F Maandlastbeschermer afsluit, krijg ik dan ook uitgekeerd als ik opnieuw niet kan werken door mijn rug?
Nee, raadpleegde u in het jaar vóór de ingangsdatum van de verzekering een huisarts of specialist voor een aandoening of ziekte, dan hebt u voor deze aandoening of ziekte geen recht op een uitkering. Uiteraard bent u wel voor een nieuwe aandoening of ziekte volledig verzekerd. Een uitzondering hierop is kanker, daarvoor geldt, alleen als u gekozen hebt voor de Verlengde uitkeringsduur, een termijn van vijf jaar in plaats van één jaar.

Wanneer heb ik recht op een uitkering als ik ziek word?
Dat ligt aan de wachttijd die u hebt gekozen: óf na 30 dagen óf na 365 dagen.

Als ik langdurig ziek ben, krijg ik dan ook echt uitgekeerd totdat ik weer genezen ben?
Dat ligt aan de gekozen uitkeringsduur. Kiest u voor de T@F Maandlastbeschermer met de Basis uitkeringsduur dan krijgt u maximaal zestig maanden (vijf jaar) uitgekeerd. Per ziektegeval! Kiest u voor een  Verlengde uitkeringsduur van de verzekering, dan zijn de premies hoger,  maar krijgt u ook net zolang uitgekeerd als de looptijd van uw polis.  Is de looptijd van uw polis bijvoorbeeld 25 jaar, dan krijgt u inderdaad ook  25 jaar lang uitgekeerd. Ook dit geldt per ziektegeval. Hebt u gekozen voor  de Verlengde uitkeringsduur en betaalt u per maand uw premie, dan is de uitkeringsduur automatisch totdat u 65 jaar wordt. De verzekering stopt dan als u de verzekering opzegt of als u de premie niet betaalt.

Als ik ontslagen word, krijg ik dan direct geld?
Ja, dertig dagen nadat uw werkloosheidsuitkering is toegekend, keert T@F de afgesproken uitkering al uit.

Als ik ziek word net voordat mijn verzekering afloopt, krijg ik dan nog wel uitgekeerd?
Ja, bij T@F wel. Als u minimaal 30 dagen voor de einddatum van de verzekering ziek wordt of een ongeval krijgt, hebt u nog steeds recht op de uitkering! De uitkering stopt niet op de einddatum van de polis, maar loopt net zolang door als u er, conform de polisvoorwaarden, recht op hebt. Koos u voor de Basis uitkeringsduur, dan hebt u nog maximaal recht op zestig maanden uitkering. Bij een Verlengde levensduur kan de uitkering doorlopen totdat u 65 jaar wordt. De maximale uitkeringsduur per claim is immers gelijk aan de looptijd van de verzekering.

Als ik zo vaak ziek ben geweest dat ik al € 168.000 van T@F uitgekeerd heb gekregen, stopt dan de uitkering?
Ja, ongeacht de uitkeringsduur keert T@F voor alle uitkeringen samen maximaal € 168.000 per polis uit. Het is echter toegestaan meerdere polissen af te sluiten zodat uw totale uitkering bijna onbeperkt is! TIP: Verdeel de te verzekeren maandlasten over meerdere polissen, dan wordt uw totale uitkering het aantal polissen maal de maximale uitkering van € 168.000 per polis!

Ik ben eigen baas. Kan T@F ook mijn maandlasten beschermen?
Jazeker, heel goed zelfs. Voor zelfstandigen heeft T@F het Zelfstandigenplan ontwikkeld. Een uitstekend alternatief voor iedereen die een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering veel te duur vindt. Uw assurantietussenpersoon kan u alles vertellen over het T@F Zelfstandigenplan. Wordt u ziek, dan zijn uw zakelijke lasten en de lasten thuis verzekerd, dus daar loopt alles op rolletjes. Intussen kunt u zich concentreren op beter worden en uw vervanging.

Hoelang krijg ik bij werkloosheid uitgekeerd?
Maximaal twaalf maanden per claim, of minder als u eerder weer aan het werk bent. Komt u gedurende de looptijd van de verzekering vaker in de WW, dan krijgt u opnieuw maximaal twaalf maanden uitgekeerd per claim. Per polis krijgt u maximaal vierentwintig maanden uitgekeerd. Gelukkig zijn de meeste mensen dan allang weer aan het werk!

Hoeveel tijd heb ik om een andere baan te vinden?
Genoeg! Uit gegevens van het UWV blijkt dat een werkloze gemiddeld elf maanden een WW-uitkering ontvangt - en dus binnen een jaar weer aan het werk is. De T@F Maandlastbeschermer betaalt u bij werkloosheid, per claim, maximaal twaalf maanden het verzekerde maandbedrag uit, dus u hebt voldoende tijd om een prima job te zoeken die bij u past.

Wat als ik een nieuwe baan aanvaard, maar na twee maanden proeftijd weer in de WW terechtkom?
Dan is er niets aan de hand! Uw uitkering loopt dan gewoon weer door op grond van de vorige claim, zonder wachttijd. Dit geldt alléén als u binnen drie maanden na de vorige claim opnieuw volledig en onvrijwillig werkloos wordt.

Als ik door ziekte mijn eigen werk niet meer kan verrichten, maar eventueel wel iets anders kan gaan doen, stopt de uitkering dan?
Dit is afhankelijk van hoe lang u al ziek bent. De eerste twee jaar van uw ziekte kijken we alleen naar uw huidige beroep en hebt u recht op een volledige uitkering zolang u door uw ziekte niet in staat bent uw huidige werk te verrichten. Kunt u ander (full- of parttime) werk doen of verricht u andere (aangepaste) werkzaamheden, dan heeft dit geen invloed op uw uitkering. Na twee jaar ziekte gaan we kijken of u in staat bent om passend werk te verrichten. Wanneer u niet in staat bent om passende werkzaamheden te verrichten loopt de uitkering gewoon door, 100%! Ook als u geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat voor niet-passende werkzaamheden. Blijkt na twee jaar dat u wel in staat bent om passende werkzaamheden te verrichten, maar niet volledig, dan behoudt u ook recht op een uitkering. Tenminste als u hebt gekozen voor extra zekerheid waarvoor u ook meer premie betaalt. Ligt dit afkeuringspercentage hoger dan 35%, dan loopt de uitkering naar rato van uw afkeuringspercentage gewoon door. Dus alleen wanneer u na twee jaar in staat bent om voor meer dan 65% passende werkzaamheden te verrichten vervalt het recht op uitkering.

Wat kost de T@F Maandlastbeschermer?
Voor een premie van de T@F Maandlastbeschermer vragen wij u om contact op te nemen met ons kantoor.

 
< Vorige   Volgende >
 
Hoofdmenu
Home
Mijn Polissen
Financieringen
Hypotheken
Maandlastbeschermer
Sparen & Beleggen
Acties
Verzekeringen
Zorgverzekeringen
Schade
Contact
Dienstverleningsdoc.
Zoeken
Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nationale Hypotheek Garantie

Het FinanciŽle Klachteninstituut