logo
Smits & Wouters Smits & Wouters

In één oogopslag
De maandlastbeschermer in één oogopslag:

- Prima geschikt voor werknemers én zelfstandigen.
- Voor huurders én huiseigenaren.
- Maandlasten kunnen per polis tot € 2.000 per maand worden verzekerd. Meerdere polissen afsluiten per verzekerde is mogelijk, mits de verzekerde maandlasten aantoonbaar zijn.
- Het te verzekeren maandbedrag mag niet hoger zijn dan het totaal van de aantoonbare maandlasten van bijvoorbeeld hypotheek of huur, verzekeringen, energie, telefoon, kredieten enz.
- U kunt het verzekerde maandbedrag tussentijds wijzigen.
- Voor alle uitkeringen samen keert
T@F per polis maximaal € 168.000 uit. Kiest u voor meerdere polissen per verzekerde, dan is de uitkering bijna onbeperkt!
- Bij het afsluiten is géén gezondheidsverklaring nodig en géén medische keuring noodzakelijk.
- Iedereen wordt geaccepteerd, zonder premieopslagen of indeling naar beroepsklasse(n).
- Een bestaande aandoening of ziekte bekend in de twaalf maanden voorafgaand aan de ingangsdatum wordt uitgesloten. Uitzondering: voor kanker geldt een periode van zestig maanden.
- U bepaalt zelf de duur van de verzekering: 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 t/m 30 jaar. Of langer indien u kiest voor maandpremie, maar maximaal totdat u 65 jaar wordt.
- Wachttijd van 30 of 365 dagen mogelijk.
- U kunt zelf kiezen tussen de Basis uitkeringsduur van vijf jaar per claim of voor een Verlengde uitkeringsduur (zes tot dertig jaar) per claim.
- De uitkering loopt door na de einddatum van de polis, zowel bij de Basis uitkeringsduur als bij de Verlengde uitkeringsduur.
- De eerste twee jaar altijd 100% uitkering, ook al kunt u door uw ziekte nog gedeeltelijk werken. Daarna blijft u 100% uitkering ontvangen als u niet in staat bent om passende arbeid te verrichten.
- Bent u na twee jaar ‘slechts’ in staat om gedeeltelijk passende arbeid te verrichten en heeft u gekozen voor extra zekerheid, hebt u nog steeds recht op een uitkering. De uitkering loopt gewoon door naar rato van het afkeuringspercentage, indien dit 35% of hoger is.
- Onbeperkte claims per polis mogelijk.
 
Volgende >
 
Hoofdmenu
Home
Mijn Polissen
Financieringen
Hypotheken
Maandlastbeschermer
Sparen & Beleggen
Acties
Verzekeringen
Zorgverzekeringen
Schade
Contact
Dienstverleningsdoc.
Zoeken
Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nationale Hypotheek Garantie

Het Financile Klachteninstituut