logo
Smits & Wouters Smits & Wouters

Bankspaarhypotheek
Een bankspaarhypotheek is één van de nieuwe hypotheekvormen, die de consument in de gelegenheid stelt om vermogen op te bouwen om daarmee de hypotheekschuld te kunnen aflossen. Er wordt alleen rente betaald tijdens de looptijd, waardoor deze hypotheekvorm fiscaal gunstig te noemen is. De bankspaarhypotheek is aan strenge regels gebonden en weinig flexibel. Er wordt een hypotheek verstrekt, waarover u als klant rente betaalt en er is een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening aanwezig, waarop u periodiek geld opstort. Over het geld dat op de geblokkeerde spaarrekening (SEW) staat, wordt een rentevergoeding gegeven, die gelijk is aan de hypotheekrente. Op deze bankspaarrekening wordt dus het vermogen opgebouwd om de schuld uiteindelijk mee af te lossen.
 
Spaarvarianten bij bankspaarhypotheek
Bij een bankspaarhypotheek kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee varianten, namelijk:
     • Spaarvariant: spaarrekening eigen woning (SEW)
     • Beleggingsvariant: beleggingsrekening eigen woning (BEW)
Bij de spaarvariant is de eindwaarde van het opgebouwde vermogen gegarandeerd en dat betekent dat de hypotheekschuld met zekerheid zal worden afgelost aan het einde van de looptijd.
Bij de beleggingsvariant is er geen gegarandeerd eindkapitaal, want met het ingelegde geld wordt belegd. Daarom zal het opgebouwde vermogen bij deze variant afhankelijk zijn van de behaalde rendementen. Bij deze variant (BEW) van de bankspaarhypotheek neemt u als klant risico omtrent het wel of niet volledig kunnen aflossen van uw hypotheekschuld. Overigens zijn er wel mogelijkheden om een keuze te maken tussen risicovol beleggen van het vermogen of met een beperkt risico beleggen van het ingelegde geld.
 
Voorwaarden bij een bankspaarhypotheek
Aan het afsluiten van een bankspaarhypotheek worden verschillende voorwaarden gesteld en zijn er ook beperkingen met betrekking tot vrijkomen van het ingelegde geld. In de eerste plaats is er geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan deze vorm van hypotheek. Als een overlijdensrisicoverzekering gewenst is, dan zult u deze zelf moeten afsluiten. De bankspaarrekening moet verplicht geblokkeerd zijn en dat moet duidelijk blijken uit de overeenkomst. Deze rekening kan maar één keer gedeblokkeerd worden, namelijk bij verkoop van de woning of bij het overlijden van de hypotheekgever. De geblokkeerde spaarrekening moet minimaal voor de duur van 15 jaar worden aangegaan en dat betekent dat de looptijd van de hypotheek ook minimaal 15 jaar moet bedragen. Er gelden vrijstellingen bij uitkeringen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de looptijd en bovendien geldt er één vrijstelling per persoon en dus niet per product.
 
< Vorige   Volgende >
 
Hoofdmenu
Home
Mijn Polissen
Financieringen
Hypotheken
Maandlastbeschermer
Sparen & Beleggen
Acties
Verzekeringen
Zorgverzekeringen
Schade
Contact
Dienstverleningsdoc.
Zoeken
Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nationale Hypotheek Garantie

Het FinanciŽle Klachteninstituut