parallax background


Coronacrisis

Antwoord op veelgestelde vragen


Maatregelen

Landen die de noodtoestand uitroepen, aangepaste reisadviezen, gesloten winkels, geannuleerde evenementen, vliegbeperkingen en reisorganisaties die reizen schrappen. Maatregelen die hun weerga niet kennen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Veel klanten worden door deze maatregelen getroffen.
Juist in deze moeilijke tijden zijn wij als uw adviseur extra gemotiveerd om u van dienst te zijn. In deze blog zetten wij de belangrijkste informatie over de coronacrisis met betrekking tot uw financiën en verzekeringen op een rij en beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!


Algemene informatie over het coronavirus 

De Rijksoverheid heeft een website met actuele informatie over het coronavirus gelanceerd. Op deze website kunt u bijvoorbeeld terecht voor algemene informatie over het virus, reisadviezen, kinderopvang en getroffen maatregelen.


Het coranavirus en verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een thema pagina over het coronavirus in het leven geroepen waarop zij antwoord geven op de meest gestelde vragen door zowel particulieren als bedrijven. De informatie wordt continu geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?
  • Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?
  • Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  • Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bedrijven en ondernemers

Bedrijven en ondernemers worden hard geraakt door alle maatregelen die moeten worden getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet erkent dit en heeft een steunpakket gelanceerd. Ook banken zien de ernst van de situatie in. Zij geven MKB-bedrijven een half jaar uitstel van het aflossen van leningen. Kleine ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wel moeten de bedrijven hiervoor gezond zijn.Belangrijk! Moeten uw verzekeringen worden aangepast?

Ondernemers zijn vindingrijk en zien altijd kansen. Er zijn al diverse voorbeelden van restaurants die niet bij de pakken neer gaan zitten, maar zelf maaltijden gaan bezorgen. Het is heel belangrijk dat de verzekeraar ervan op de hoogte is dat uw bedrijf is gewijzigd. Het is namelijk heel goed mogelijk dat uw verzekeringen hiervoor aangepast moeten worden.

In deze gevallen is het belangrijk om te overleggen of uw verzekeringen aangepast moeten worden:

  • Uw bedrijf voert andere activiteiten uit;
  • Uw bedrijfspand staat leeg;
  • U heeft apparatuur of goederen verhuisd naar andere locaties (bijvoorbeeld om uw werknemers in staat te stellen om vanuit huis te werken).


Juridische vragen en antwoorden

Heeft u vragen over uw rechten met betrekking tot het annuleren van een geplande vakantie, uw werk of een aankoop? Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe het zit als u niet kunt leveren of inkomsten misloopt? Rechtsbijstandverzekeraars Das en Arag hebben dit soort juridische vragen en antwoorden voor consumenten en ondernemers op een rij gezet.


Reis annuleren? Neem contact op met uw reisorganisatie.

Steeds meer reisorganisaties stoppen tijdelijk met het aanbieden van reizen en annuleren zelfs geboekte reizen in verband met de bestrijding van het coronavirus. Reizigers zijn hun geld dan niet kwijt, maar krijgen een tegoed waarmee zij op een ander moment een andere reis kunnen boeken die even duur is. Het is dus altijd verstandig om eerst te informeren bij uw reisorganisatie of zo'n regeling waarbij u uw reis kosteloos kunt annuleren of omboeken ook voor u geldt.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: “een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.” Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Meer informatie vindt u op hun website.


Veelgestelde vragen

1Vergoed mijn annuleringsverzekering mijn geannuleerde reis?

Virusuitbraak

Een virusuitbraak is bij veel verzekeraars geen geldige reden om te annuleren. Als er wel sprake is van dekking wordt deze vaak gekoppeld aan een datum. Er is dan bijvoorbeeld alleen dekking als de reis voor 14 maart 2020 werd geboekt.

Voorwaarden

Omdat iedere verzekeraar andere voorwaarden hanteert plaatsen wij hieronder enkele linkjes met informatie van verschillende verzekeraars. Staat uw verzekeraar er niet tussen of heeft u aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit.
Aegon Allianz de Europeesche Klaverblad Nh1816 Nationale Nederlanden Reaal Unigarant
2Ik wil me preventief laten testen op het coronavirus. Krijg ik dat vergoed?

Vergoeding preventieve test

Nee. Preventieve testen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Testen op het coronavirus heeft alleen zin bij gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus.
3Biedt mijn zorgverzekering dekking bij het coronavirus?

Vergoeding zorgkosten

De zorgkosten voor het behandelen van het coronavirus worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de meeste zorgkosten, zoals ziekenhuiszorg en laboratoriumonderzoek, geldt wel het eigen risico.
4Krijg ik de test op het coronavirus vergoed?

Vergoeding door medisch specialist aangevraagde test

Ja. Als de GGD of uw huisarts de test voor u heeft aangevraagd, krijgt u een vergoeding voor de test op het coronavirus. De kosten daarvan vallen onder uw basisverzekering. Het kan wel zijn dat u eigen risico betaalt.
5Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik ziek word of mijn werkgever failliet gaat?

U wordt ziek

Als u ziek wordt, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen.

Faillissement werkgever

Uw werkgever kan in deze moeilijke tijden een beroep doen op allerlei ondersteunende maatregelen. In de periode dat het bedrijf van uw werkgever subsidie ontvangt moet uw loon worden doorbetaald en mag u niet ontslagen worden. Gaat de onderneming later toch failliet en wordt u geheel of gedeeltelijk werkloos dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering.
6Ik kan mijn hypotheek tijdelijk niet betalen. Wat nu?

Daling inkomen

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Kunt u uw hypotheeklasten tijdelijk niet betalen? Schroom dan niet om hierover contact op te nemen met ons.

Betalingsuitstel

Wij treden dan namens u in overleg met de geldverstrekker om te kijken of er tijdelijk een betalingsuitstel voor de rente en aflossing mogelijk is. Diverse geldverstrekkers hebben al aangegeven dat zij hiertoe bereid zijn om zo hun klanten in deze moeilijke tijden te helpen.
7Kan mijn hypotheekverstrekker mijn hypotheek tussentijds aanpassen, zodat ik meer moet betalen?

Afspraken

Bij het afsluiten van uw hypotheek heeft u afspraken gemaakt over de hoogte van de rente die u over deze lening moet betalen, de wijze waarop de lening wordt terugbetaald en het moment waarop de lening volledig door u moet zijn afgelost.

hypotheekovereenkomst

Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de hypotheekovereenkomst. Zowel u als de geldverstrekker zijn hieraan gebonden. In deze financieel ingrijpende periode moet ook de geldverstrekker zich aan deze overeenkomst houden. U hoeft dus niet bang te zijn dat door de economische problemen die er op dit moment bestaan en die wellicht in de komende tijden ernstiger worden, de geldverstrekker opeens extra eisen aan u gaat stellen waardoor uw woonlasten stijgen en daardoor voor u misschien niet meer betaalbaar worden.
8Ik heb een hypotheek met NHG. Kan ik een beroep doen op de garantie als ik mijn hypotheek niet meer kan betalen?

Oplossingen

De NHG heeft bekend gemaakt dat zij mensen die door de coronacrisis in de financiële problemen komen wil helpen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met ons. Wij zoeken dan samen met uw hypotheekverstrekker en NHG naar een oplossing, zodat u als eigenaar in uw woning kan blijven wonen.

Meer informatie

Meer informatie over NHG en de coronacrisis vindt u op deze website.
9Mijn inkomen is nu lager en mijn hypotheek is nog niet rond. Wat nu?

Toekomstig inkomen nu minder zeker

Als u een hypotheek aanvraagt beoordeelt de geldverstrekker of uw financiële plaatje en de waarde van de woning past bij de hoogte van de aangevraagde hypotheeksom. Door de Coronacrisis is het inkomen van veel Nederlanders nu minder zeker dan daarvoor. Zo zien veel zelfstandig ondernemers hun omzet volledig buiten hun schuld kelderen en zijn grote bedrijven straks mogelijk genoodzaakt om personeel te ontslaan. Geldverstrekkers moeten hier rekening mee houden in hun beoordeling.

Kan ik de koop ongedaan maken als ik geen hypotheek kan krijgen?

Dat kan, maar dan is het wel van belang dat u een financieringsvoorbehoud heeft vastgelegd in de koopakte. Is die er niet en kunt u de koop niet door laten gaan, dan heeft de verkoper recht op een boete. Meestal 10% van de koopsom.
In onze blog: Financieringsvoorbehoud? Doen! staan we uitgebreid stil bij het belang van een financieringsvoorbehoud.
10Ik wil mijn woning verkopen wat nu?

Kan ik mijn woning nog steeds via een makelaar verkopen?

Zolang er geen volledige lock-down van kracht is kunt u uw woning via een makelaar verkopen. Uiteraard wel met een aangepaste werkwijze waarbij de regels van het RIVM in acht worden genomen. Uw makelaar kan u precies vertellen wat dat betekent.

Meer tijd

De verkoop van uw woning kan nu wel meer tijd in beslag nemen dan enige weken geleden. Potentiële kopers zijn misschien onzeker geworden over hun baan en hun inkomen. Mogelijk stellen zij hun koopplannen uit. Dat is overigens niet altijd het geval. Zo is recent gebleken dat vooral starters hun kansen schoon zien en juist nu proberen hun slag te slaan.

Overdracht van de woning

Zolang er geen volledige lock-down van kracht is zijn de meeste notariskantoren gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen. Wel werken veel (kandidaat-)notarissen thuis.

Aangepaste werkwijze notaris

Adviesgesprekken gaan vaak via de telefoon of via een beeldverbinding. Notarissen die op kantoor zijn, houden zich aan de regels van het RIVM in verband met het coronavirus. Klanten die ziek zijn, wordt gevraagd niet langs te komen. Voor meer informatie kunt u het beste overleggen met uw notaris of makelaar.
11Ik kan tijdelijk mijn premies voor mijn verzekeringen niet betalen. Wat moet ik doen?

Daling inkomen

Het kan zijn dat u als particulier of ondernemer opeens een sterke daling heeft van uw inkomen. Op dat moment kan het een probleem worden om uw premies voor bijvoorbeeld uw schadeverzekeringen te betalen. Ons dringende advies is om in dat geval contact met ons op te nemen.

Betalingsuitstel

Wij kunnen namens u in overleg treden met de betreffende financiële instelling om te kijken of, met instandhouding van uw verzekeringsdekking, er tijdelijk een betalingsuitstel mogelijk is. Ook zijn er vanuit de overheid veel nieuwe regelingen die juist voor dit soort situaties burgers en bedrijven financieel gaan helpen. Dus overleg tijdig met ons!
12Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Heeft dit gevolgen voor mijn pensioen?

Werktijdverkorting

In de komende tijd zullen veel werkgevers overgaan tot werktijdverkorting. Bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Tot voor kort was dat nog 75 procent.

Pensioenopbouw

Indien de arbeidsovereenkomst zelf gewoon in stand blijft, mag de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de werktijdverkorting werd genoten. In dat geval leidt werktijdverkorting dus niet tot een lager pensioen.
13Mijn beleggingen zijn veel minder waard nu. Moet ik mij zorgen maken?

Dramatische daling

Indien u een deel van uw vermogen in aandelen heeft belegd, zult u zien dat in de afgelopen weken de waarde van uw vermogen dramatisch is gedaald. Het is zeer verontrustend om dat mee te maken. Maar ook weer niet uniek.

Herstel

Bij beleggingen komt het vaker voor dat er enorme dalingen zijn. Als u belegt met een doel dat wat verder in de tijd ligt, bijvoorbeeld voor uw pensioen, is de kans heel groot dat in de tussentijd de aandelenmarkten zich herstellen. Ook hier gaan wij graag met u in gesprek wanneer u zich grote zorgen maakt. Ons advies is in elk geval: doe niets in emotie. Laat u goed voorlichten voordat u wat doet.
Lees ook onze blog: Is beleggen interessant?