FinFacts zakelijk

Korte berichtjes met (bespaar)tips, informatie en handige tools voor bedrijven en ondernemersArbeidsinspectie controleert voortaan standaard op RI&E

Prioriteiten arbeidsinspectie

In haar jaarplan benoemt de arbeidsinpectie haar prioriteiten voor 2022, namelijk;

1. Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
2. Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
3. Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
4. Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
5. Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
6. Versterken van de informatiepositie.

Controle RI&E

In het jaarplan valt ook te lezen dat de Inspectie vanaf 2022 bij alle arbo-inspecties standaard controleert of er een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) met plan van aanpak aanwezig is. Bij voorkeur wordt ook op de kwaliteit en inhoud hiervan gercontroleerd. De controle op het basiscontract met een arbodienst of -arts wordt daarnaast binnen meerdere programma’s verricht.Dit zijn de 10 meest gevreesde bedrijfsrisico's

10 meest gevreesde bedrijfsrisico's

Om de twee jaar ondervraagt Aon duizenden risicomanagers wereldwijd om vast te stellen wat de belangrijkste risico's en uitdagingen zijn waarmee hun organisaties te maken hebben. Wat er uit springt in de nieuwe top 10 rangschikking van 2021 is de positie van het cyberrisico. Deze is gestegen van nummer 6 naar het meest gevreesde risico.

Top 10 (wereldwijd)

1) Cyberaanvallen / schade aan data
2) Bedrijfsonderbreking
3) Economische vertraging / langzaam herstel
4) Grondstofprijsrisico / schaarste aan materialen
5) Reputatieschade
6) Veranderingen in wet- en regelgeving
7) Pandemie / gezondheidscrisis
8) Verstoring in de toeleverings- of distributieketen
9) Groeiende concurrentie
10) Er niet in slagen om te innoveren / aan klantverwachtingen te voldoenGratis tool
Hoe groot is het risico op een cyberincident in uw bedrijf?

Cybercrime

Cybercrime is een groot probleem voor steeds meer bedrijven. Vaak wordt gedacht dat kleinere bedrijven niet interessant genoeg zijn voor cybercriminelen. Helaas is het tegendeel waar. Ook kleinere bedrijven worden regelmatig het slachtoffer van cybercrime. Meer dan de helft van de cyberaanvallen in Nederland is zelfs specifiek gericht op het midden- en kleinbedrijf.

Welke risico's loopt u?

Wilt u weten of uw bedrijf gevaar loopt en wat u daaraan kunt doen? Vul dan deze online vragenlijst in. U hoeft slechts 11 vragen te beantwoorden om te weten welke risico's uw bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.